Tips voor het schrijven van een advertentietekst

Hulp nodig bij het schrijven van een advertentietekst? Met deze tips helpen we je op weg.

Persbericht of advertentie?

Het is afhankelijk van de boodschap die je wilt overbrengen of een persbericht of een advertentie het beste middel is om in te zetten. Een persbericht is informatief van toon. De redactie van het betreffende medium waar je het naartoe stuurt bepaalt of het bericht geplaatst wordt en in welke vorm. Bij een advertentietekst ben je niet afhankelijk van de redactie en koop je als het ware ‘zendruimte’. Op die manier kun je je eigen tekst laten plaatsen. Vooral voor het werven van vrijwilligers en collectanten kan een advertentie in een huis-aan-huisblad, op regionale websites of vrijwilligersfora een uitkomst zijn.

Zeg veel met weinig

Omdat je een prijs betaalt voor de advertentieruimte, is het van belang om veel te zeggen met weinig tekst. Een opvallende, korte tekst die de aandacht trekt, een helder omschreven oproep en contactgegevens zijn vaak al voldoende. Zorg dat de toon enthousiasmeert en op een positieve manier prikkelt. Ook de vormgeving van een advertentie is heel belangrijk om zo veel mogelijk lezers te bereiken.

Advertentie plaatsen

Adverteren is een kunst. Er zijn veel manieren om je boodschap onder de aandacht te brengen, maar hoe zorg je dat de juiste ontvanger het leest? Een tip: je moet daar zijn waar je potentiële vrijwilliger of collectant ook is. Dat kan via de huis-aan-huiskrant, maar ook via het verenigingsblaadje van de voetbalvereniging of op een online jongeren- of vrouwenforum. Bedenk voordat je gaat adverteren goed waar de primaire doelgroep zich bevindt en via welk medium je deze mensen het beste kunt bereiken.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)