Tips voor het schrijven van een webtekst

Hulp nodig bij het schrijven van een webtekst? Met deze tips helpen we je op weg.

Webteksten

Kort, korter, kortst. Een webtekst is kort. Zowel de zinnen als de totale lengte van de tekst. De meeste mensen lezen geen of weinig lange teksten online. Het is dus belangrijk dat je teksten die je voor een ander medium hebt geschreven (bijvoorbeeld een persbericht of een redactioneel artikel) niet een op een overneemt op de website. Zorg ervoor dat je deze teksten aanpast als je ze als webtekst gebruikt.

Kan het korter?

Veel webteksten zijn opgedeeld in blokjes. Bijvoorbeeld een korte (introductie)tekst op de homepage met een uitgebreidere Lees verder-tekst die erachter hangt voor mensen die meer willen weten. Maak daar gebruik van. Kies in het intro voor een beschrijving die uitnodigt om meer te lezen. Maak de actie concreet, zodat de lezer snel weet waar het over gaat.

Werk met kopjes

In de langere tekst (onder Lees meer) is ruimte om meer uitleg te geven over de actie (data, locatie, plaats e.d.), de beweegreden (het waarom) en details zoals kosten en tijdsduur. Is die ruimte er niet? Bouw de tekst dan op in korte zinnetjes en blokjes. Maak voor elk blokje een kopje. Zo houdt de lezer het overzicht. Roep in de laatste zinnen op tot actie. Draag je enthousiasme over op anderen.

Tips & trucs bij het schrijven voor het web

  • Maak zinnen actief en zet ze in de tegenwoordige tijd (het loopt, het werkt, doe mee, etc.).
  • Zorg ervoor dat de toon van je webtekst niet te afstandelijk is en dat de tekst een lopend geheel is.
  • Na het lezen van de tekst moet de lezer antwoord hebben op de vragen wie-wat-wanneer-waarom-waar-hoe.
  • Vermijd lange en moeilijke woorden. Een tekst moet zo helder mogelijk zijn en voor iedereen goed te begrijpen zijn.
  • Controleer de teksten op eventuele spelfouten. Ook online lezers zijn kritisch.
  • Schrijf getallen niet uit, maar gebruik cijfers.
  • Het belangrijkste doel is vaak om de lezer aan te zetten tot actie. Zorg ervoor dat de actiebutton (bijvoorbeeld Doe mee of Doneer) op een prominente plaats staat en goed leesbaar is.
  • Gebruik in de titel van je webtekst een of meerdere van de belangrijkste trefwoorden uit je tekst.
  • Plaats een mooi en aansprekend beeld bij de tekst. Een goed beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)