4. Wijken

In dit onderdeel van CollecteWeb vind je de wijken. Je kunt hier zelf wijken aanmaken, collectanten en wijkhoofden in de wijken plaatsen en zo het collectegebied inrichten.

Instructiefilmpje Wijken
Wijk legenda
Wijk zoeken
 1. Klik rechtsboven op het vergrootglas om een wijk te zoeken. Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.
Wijk aanmaken
 1. Klik rechtsboven op het plusje om een wijk aan te maken.
 2. Vul de volgende gegevens in:
  • wijknaam
  • wijkcode
  • startdatum
 3. Vink de straten aan op het kaartje. De postcodes verschijnen rechts op het scherm.
 4. De kleur ligt grijs geeft aan dat de wijk geselecteerd kan worden. Als je een wijk geselecteerd hebt, kleurt deze groen. De kleur donkergrijs betekend dat de wijk al is toegewezen in een andere wijk.
Wijk aanpassen
 1. Klik op de wijknaam om gegevens aan te passen.
 2. Wijzig de gegevens.
 3. Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan.
Wijk stopzetten
 1. Klik op de wijknaam.
 2. Vink de optie gestopt aan.
 3. Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijziging op te slaan

Let op! De wijk wordt nog wel getoond in Collecteweb. Dit kun je voorkomen door via het filter de status “actief” aan te vinken.

Wijk exporteren naar Excel
 1. Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles selecteren’.
 2. Klik onderin op de knop ‘exporteren’.
 3. Er wordt een Excel geopend met gegevens van de wijken, looproutes en vrijwilligers.
Wijken ‘overzicht wijken’
 1. Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op alles selecteren.
 2. Klik rechtsboven op het icoon ‘toon de werkbalk’
 3. Klik op optie: ‘overzicht wijken’.
 4. Er wordt een pagina geopend met gegevens van de wijk, vrijwilligers en looproutes.

Wijken ‘overzicht uitgiftelijst’ (registratielijst)
 1. Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles selecteren’.
 2. Klik rechtsboven op het icoon ‘toon de werkbalk’
 3. Klik op de optie: ‘uitgiftelijst’.
 4. Er wordt een pagina geopend met per wijk een registratielijst.
 5. Let wel op dat alleen die vrijwilligers geselecteerd zijn, die ook beschikbaar zijn dit collectejaar. Dit doe je door middel van het filter: doet mee in de huidige collecte ja aan te vinken.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs