Dashboard

Instructiefilmpje Doel CollecteWeb
Instructiefilmpje Dashboard

Het Dashboard geeft inzicht in jouw collectegebied of wijk. Het laat in één oogopslag zien:

  • Welke activiteiten er hebben plaatsgevonden sinds de laatste keer dat je hebt ingelogd
  • Hoeveel actieve én vacante looproutes er zijn
  • Welke collectanten en wijkhoofden zich nieuw hebben aangemeld
  • Welke looproutes gekoppeld zijn aan de kaart van je collectegebied
  • Hoeveel actieve vrijwilligers je hebt
  • Hoeveel collectanten met én hoeveel collectanten zonder looproute er zijn
  • Hoeveel nieuwe collectanten er in het afgelopen jaar zijn bijgekomen en hoeveel er hebben opgezegd
  • Hoeveel wijken er in je collectegebied zijn ingedeeld
  • Grafiek met opbrengsten

Wil je dit overzicht per wijk krijgen? Selecteer in de rechterkolom van welke wijk je deze gegevens wilt zien.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)