Gebieden

In de module Gebieden vind je een overzicht welke postcodes wel en nog niet gekoppeld zijn aan een wijk. Deze module is alleen om te kijken. Eventuele wijzigen dienen in de module Wijken toegepast te worden.

  1. Op het startscherm zie je een overzicht van het collectegebied(en).
  2. Klik op het collectegebied om deze te openen. Aan de rechterkant zie je de verschillende wijken en bijbehoren huishoudens die in het collectegebied vallen. Klik op het plusje voor de wijk, om te zien welke postcodes nu in de wijk toegevoegd zijn.
  3. In de laatst wijk 'nog niet toegewezen aan een wijk', vind je alle postcodes die nog beschikbaar zijn. Deze postcodes zijn nog niet aan een wijk gekoppeld. Wil je deze postcodes aan een wijk toevoegen, ga dan naar Wijken. Je kunt de postcodes in de module Wijken aan een bestaande wijk toevoegen of een nieuwe wijk aanmaken.
  4. In het kaartje zie je ook de wijken. Elke wijk is aangegeven met een aparte kleur. Postcodes die nog niet zijn toegewezen aan een wijk, zijn in het kaartje wit.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)