Dit krijgen je vrijwilligers per post, e-mail of sms

Wil je voorkomen dat jouw vrijwilligers belangrijke informatie missen? Zet uiterlijk 21 juli alle postadressen van jouw collectanten in CollecteWeb. En uiterlijk 21 augustus alle e-mails en mobiele nummers.

Per post

In de week voorafgaand aan de collecte (31 aug-4 sep) krijgen alle vrijwilligers per post een mailing thuisgestuurd. Daarin zit:

  1. een brief met daarop 2 persoonlijke QR-stickers (1 voor reserve).

Deze kunnen ze op de collectebus of het collectebord plakken. Wordt deze gescand? Dan wordt de donatie opgeteld bij hun persoonlijke opbrengst, én die van het collecteteam. Collectanten kunnen dat zelf inzien via hun persoonlijke pagina. En jij via CollecteWeb.

  1. een minifolder met tips & info voor een succesvolle collecte.

  1. een link naar hun persoonlijke online pagina. Hiermee kunnen ze collecteren via WhatsApp.

Wie krijgt dit?

Alle vrijwilligers die uiterlijk 21 juli met een compleet postadres (adres, huisnummer, postcode + plaats) in CollecteWeb staan, met het schuifje op Ja of Neutraal.

Wat moet ik hiervoor doen?

Zet al je vrijwilligers uiterlijk 21 juli met een compleet postadres (adres, huisnummer, postcode + plaats) in CollecteWeb, met het schuifje op Ja of Neutraal.

Waarom 2 stickers?

De 2e sticker is voor reserve. Bijvoorbeeld als de 1e scheurt of stukgaat. Sommige collectanten lopen meerdere looproutes, met meerdere bussen. Ook dan is een extra sticker handig.

Wat als ik iemand na 21 juli invoer in CollecteWeb? Of als de brief niet is aangekomen? Kan die vrijwilliger dan alsnog aan een persoonlijke QR-sticker komen?

Deadline gemist? Geen nood: via CollecteWeb print je de persoonlijke QR-stickers zelf op etiketten. Bekijk de instructie.

Per e-mail en/of sms

Vlak voor de collecte krijgen alle vrijwilligers per e-mail of sms een link naar hun persoonlijke pagina. Daarop staat:

  • een knop om te collecteren via WhatsApp, Facebook, e-mail of andere kanalen
  • hun persoonlijke opbrengst én die van het collecteteam.
  • een afbeelding van hun persoonlijke QR-code. Deze kunnen ze eventueel nog zelf opslaan en printen.

Wie krijgt dit?

Alle vrijwilligers die uiterlijk 21 augustus met een correct e-mailadres of mobiel nummer in CollecteWeb staan, met het schuifje op Ja of Neutraal.

Wat moet ik hiervoor doen?

 Zet al je vrijwilligers uiterlijk 21 augustus met hun e-mailadres en/of mobiel nummer in CollecteWeb, met het schuifje op Ja of Neutraal.

Wat als ik iemand na 21 augustus invoer in CollecteWeb? Kan die vrijwilliger dan alsnog collecteren via WhatsApp?

Nee, helaas niet. Je kunt nog wel een persoonlijke QR-code printen vanuit CollecteWeb. De link naar de persoonlijke pagina kunnen we helaas niet meer toesturen. Als coördinator of wijkhoofd kun je wél de opbrengst inzien in CollecteWeb.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)