Werfmanier 2. Collecteren met kids

Werving ouders: collecteren met kids

Heb je binnen jouw collecteteam enthousiaste ouders, opa’s of oma’s? Of ben je er zelf één? Dan ligt er een netwerk voor je open dat je met deze tips kunt activeren.

Waarom collectanten met kinderen werven?

Veel collectanten vinden het belangrijk dat hun kinderen meekrijgen wat je – vrijwillig – voor een ander kunt doen. Ieder jaar krijgen we tijdens de collecteweek foto’s van kinderen die meehelpen met collecteren. De meeste kinderen vinden het leuk, soms haken onderweg zelfs nog vriendjes aan, én het werkt positief aan de deur.

De voorbereiding

  • Maak een lijst met scholen, BSO’s en sport- en muziekverenigingen in de wijken waar je mensen zoekt.
  • Op plekken waar veel kinderen komen, zoals een school, BSO, consultatiebureau of bibliotheek, kun je werfkaartjes neerleggen, zodat de collecteweek bekendheid krijgt bij (ouders met) kinderen en ze zich kunnen aanmelden als collectant.

Contact leggen

  • Veel ouders zitten in een app- of Facebookgroep van school of een (sport)club. Daar kun je een bericht (laten) plaatsen waarin je oproept voor collectanten.
  • Vraag het bestuur of de oudercommissie van school of (sport)club of zij een bericht willen plaatsen of delen.
  • Stel je vraag om hulp zo persoonlijk mogelijk. Vertel wanneer je werft waarom jíj je inzet voor KWF. Jouw persoonlijke motivatie stimuleert anderen om zich ook in te zetten.
  • Vertel ook dat de kinderen een leuke kleurplaat kunnen inkleuren, én dat ze na afloop een mooi collectediploma krijgen.

Zien collecteren doet collecteren

  • Vraag of collecterende (groot)ouders actief, via sociale media, willen delen dat ze collecteren met hun (klein)kinderen en waarom. Hoe persoonlijker, hoe beter. Dit inspireert andere (groot)ouders om zich ook aan te melden.

Hulpmiddelen


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)