Werfmanier 4. Teamwerving

Teamwerving

Veel mensen vinden het leuk om vanuit teamverband te collecteren, bijvoorbeeld met collega’s of de sportvereniging. Met deze tips en materialen helpen we je enthousiaste teams te vinden.

De voorbereiding

  • Maak een lijst met verenigingen en bedrijven in of vlakbij de nog niet belopen wijk of straten, of waar je een straatcollecte wilt organiseren.
  • Ken je iemand bij de bedrijven en verenigingen op je lijst? Of kun je er eens binnenlopen om te overleggen?

Op pad: teams werven

  • Maak het concreet, bijvoorbeeld ‘Wil je met jouw voetbalteam op zaterdag 7 september collecteren in winkelcentrum Rokade?’.
  • Heb je goed contact met een bedrijf? Vraag dan of ze zelf een oproep doen onder hun collega’s of achterban.
  • Zit je zelf bij een vereniging? Daag dan je teamgenoten uit: wie haalt het meeste geld op of belt bij de meeste huizen aan?
  • Overleg ook eens met middelbare scholen of hun leerlingen als maatschappelijke stage kunnen collecteren.

Bedrijven stimuleren vrijwilligerswerk

  • Samen met collega’s collecteren is een mooie teambuildingsactiviteit. Vrijwilligerswerk wordt door bedrijven vaak gewaardeerd en kan dan ook vaak in werktijd worden gedaan.
  • Kijk of iemand van het bedrijf coördinator wil worden. Stimuleer deze persoon om een enthousiast team te verzamelen dat gaat meehelpen collecteren.
  • Een bedrijf kan ook helpen door in de collecteweek een vlag of spandoek op te hangen. Dit zorgt voor zichtbaarheid van de collecteweek.

Hulpmiddelen


Wat vind je van dit artikel?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)