Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom kiest KWF voor 100% digitaal?

Er wordt steeds minder contant betaald. Al ruim driekwart van het betaalverkeer is met pinpas of smartphone. Ook wordt afstorten steeds moeilijker. En duurder. Door nu de overstap te maken naar een 100% digitale collecte, zijn we klaar voor de toekomst. En kunnen we óók in de komende jaren doen wat we zo belangrijk vinden: zoveel mogelijk geld ophalen tegen kanker, en voor het leven.

Wat zijn de voordelen van een 100% digitale collecte?

  • Het is makkelijker: tellen en afstorten hoeft niet meer.
  • Het is leuker: je weet meteen wat jij als collectant én jullie als collecteteam hebben opgehaald.
  • Het is veiliger: niemand loopt meer met contant geld over straat.

Is er onderzoek gedaan voordat dit besluit werd genomen?

We gaan bij deze overstap niet over één nacht ijs. De afgelopen 3 jaar is er een geleidelijke overgang geweest. Sinds 2018 kun je bij de meeste goede doelen zowel via QR-code als contant doneren. Vorig jaar heeft KWF collectebord geïntroduceerd, en in 24 plaatsen was toen een pilot waarbij uitsluitend met het bord gecollecteerd. Hierdoor hebben mensen rustig kunnen wennen. Hoewel er uiteraard verbeterpunten uit naar voren kwamen, en ervaringen soms wisselend waren, werd het overwegend positief ervaren.

Ook zien we dat de gemiddelde opbrengst van een collectant met een collectebord 1,5 keer zo hoog is dan die van een collectant met een collectebus. Met een bus werd in 2021 gemiddeld 101 euro opgehaald, met een bord 150 euro.

Tot slot weten we uit onderzoek dat betalen via QR steeds normaler wordt. Het What’s Happening Online onderzoek van Ruigrok NetPanel liet in 2021 een flinke stijging zien in betalen via QR-codes: van 31% naar 47%.

Waarom niet beide opties blijven aanbieden: contant én QR?

Behalve dat er minder contant geld in huis is, is ook het afstorten van contant geld de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. Banken sluiten hun filialen en er zijn steeds minder afstortautomaten in Nederland. Ook wordt het proces steeds bewerkelijker. Om een voorbeeld te noemen: voor iedere biljetstorting (met sealbags) op de centrale rekening van KWF moet een voormelding worden gedaan door een medewerker van het KWF-hoofdkantoor. Dit is een tijdrovend proces en vergt veel administratie. Dat maakt het ook kostbaar.

We willen toch graag nog met de bus collecteren. Kan dat?

We begrijpen dat het even wennen is om niet meer met de collectebus te lopen. Maar de overstap naar een 100% digitale collecteweek geldt voor heel Nederland. We kunnen daar helaas geen uitzonderingen op maken. In onze landelijke campagne gaan we ook communiceren dat KWF van 4 t/m 10 september met het collectebord langs de deuren komt. Het zou erg verwarrend zijn voor mensen aan de deur als er toch iemand met een collectebus staat.

Wat betekent dit voor de opbrengst?

We hopen uiteraard óók in 2022 op een prachtige opbrengst, net als afgelopen jaren. Wat het precies wordt moeten we afwachten. Wat we wél weten is dat de gemiddelde opbrengst van een collectant met een collectebord 1,5 keer zo hoog is dan die van een collectant met een collectebus. Met een bus werd in 2021 gemiddeld 101 euro opgehaald, met een bord 150 euro. De gemiddelde individuele gift bij QR ligt 3-4 keer hoger dan bij contant.

Uit ervaring weten we dat een groot verschil maakt als QR-doneren de enige mogelijkheid is. Uit automatisme grijpen mensen vaak naar hun portemonnee. Maar als je uitlegt dat het alleen met mobiele telefoon kan, en voorstelt om het te proberen, willen mensen dat vaak best. En vinden ze het achteraf vaak leuk, want ze hebben iets nieuws geleerd.

Tot slot: dat we nu landelijk overstappen op het bord geeft ons ook de mogelijkheid om vanaf eind augustus volop reclame te maken voor de vernieuwde collecteweek. Zo kunnen we zorgen dat heel Nederland weet dat KWF van 4 t/m 10 september met het collectebord langs de deuren komt. Hopelijk helpt dat ook bij de ervaring aan de deur.

Door de overgang naar 100% digitaal wordt het aantal taken van de vrijwilliger geringer (bijvoorbeeld die van penningmeester). Waarom kiest KWF hiervoor?

Dat klopt. Door de overstap naar het collectebord worden veel taken minder tijdrovend of vervallen zelfs helemaal. Denk aan het tellen en afstorten, het in elkaar zetten van de collectebussen, het klaarmaken van tasjes met materialen, de financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening. Sommige vrijwilligers beleven juist aan deze taken enorm veel plezier. Het geeft een gevoel van saamhorigheid, en je kunt je handen uit de mouwen steken om je steentje bijdragen. We waarderen het ook ontzettend dat zij dit met zoveel enthousiasme doen.

Maar helaas zijn er steeds minder vrijwilligers te vinden die hiervoor de tijd kunnen of willen vrijmaken. Nederlanders willen nog wel vrijwilligerswerk doen, maar kortdurend en flexibel. Door het vrijwilligerswerk minder tijdrovend te maken, komen we hieraan tegemoet. Het wordt laagdrempeliger om je in te zetten voor de collecte, waardoor – zo verwachten we – meer mensen zich hiervoor zullen aanmelden.

Communicatie

Hoe informeer ik mijn wijkhoofden over deze vernieuwing? En welke informatie krijgen zij van KWF?

Alle wijkhoofden zijn, gelijktijdig met de bestuursleden, op 22 maart per e-mail geïnformeerd. Ook zijn zij uitgenodigd om op 28 maart deel te nemen aan de webinar.

Hoe informeer ik mijn collectanten over deze vernieuwing? En welke informatie krijgen zij van KWF?

In de toolkit vind je een voorbeeldmail die je kunt gebruiken om je collectanten te informeren. Vanuit KWF ontvangen alle collectanten in juni een e-mail.

Hoe informeer ik de lokale pers?

In de toolkit vind je een voorbeeldpersbericht dat je kunt gebruiken om de lokale pers te informeren.

Hoe kan ik dit nieuws bekendmaken via onze social media kanalen?

In de toolkit vind je voorbeeldposts die je kunt gebruiken op je social media.

Hoe begeleid ik (oudere) vrijwilligers die collecteren met QR lastig vinden?

De beste tip: laat het ze zelf eens proberen. Scan de QR-code op het collectebord en doe een testbetaling. 9 van de 10 keer is het dan minder spannend en ingewikkeld dan gedacht.

Gaat KWF campagnevoeren om het collectebord meer bekendheid te geven?

Jazeker. Vanaf eind augustus gaan we reclame maken voor de vernieuwde collecteweek. Onder andere via outdoorposters, online advertenties, en mogelijk ook radio- en tv-spotjes. In de campagne staat het collectebord centraal. Zodat heel Nederland weet dat KWF van 4 t/m 10 september met het collectebord langs de deuren komt.

Collecteren met het collectebord

Voor alle informatie over collecteren met het collectebord, klik hier.

Materialen bestellen

Collectecoördinatoren hebben op 10 mei apart bericht gekregen over het bestellen van materialen.

Voor alle informatie over materialen bestellen, klik hier.

Materialen retourneren

Collectecoördinatoren hebben op 5 april apart bericht gekregen over het retourneren van materialen.

Voor alle informatie over materialen retourneren, klik hier.

Uitvaartcollecte

Uitvaartcollectecoördinatoren hebben op 5 april apart bericht gekregen.

Voor alle informatie over de uitvaartcollecte, klik hier.

Winkelbusjes

Winkelbusjecoördinatoren hebben op 3 mei apart bericht gekregen.

Voor alle informatie over de winkelbusjes, klik hier.

Werving

Voor alle informatie over werving van nieuwe vrijwilligers, klik hier.

Financiële administratie

Penningmeesters hebben op 2 juni apart bericht gekregen.

Voor alle informatie over de financiële administratie, klik hier.

KWF app

Voor alle informatie over de KWF app, klik hier.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)