Veelgestelde vragen over financiële administratie

Penningmeesters hebben op 2 juni apart bericht gekregen. Op 14 juni is er een online bijeenkomst over de financiële administratie.
Hoe moet ik de financiële administratie van dit boekjaar netjes afronden?

Bekijk het stroomschema hieronder voor welke acties je nog moet nemen. Doe dit uiterlijk 14 augustus.

Voor wanneer moet de jaarrekening ingediend zijn?

Uiterlijk 14 augustus. Bekijk hier de instructie.

Tot wanneer kunnen we contante opbrengsten verwerken?

We adviseren je om uiterlijk 12 augustus de laatste stortingen te doen. Dan kun je ze nog verwerken in de jaarrekening, die uiterlijk op 14 augustus moet worden ingediend.

Wat doe ik als er na 14 augustus nog contante opbrengsten binnenkomen?

Deze kun je afstorten via Geldmaat op de centrale rekening van KWF, volgens deze instructie. De opbrengst wordt helaas niet meer opgeteld bij het totaal van jullie collecteteam.

Wat doe ik met de sealbags?

Heb je de sealbags nog nodig om de laatste stortingen te doen? Gebruik ze dan. Heb je ze niet meer nodig of is de sealbag niet meer geldig (zie datum sealbag)? Dan kun je deze weggooien.

Moet ik alle stukken (telbriefjes, stortingsbewijzen, controlelijsten en bonnetjes) nog bewaren?

Die stukken moeten 7 jaar bewaard worden.

Hoe kan ik mijn vrijwilligerswerk als penningmeester blijven doen?

Het werk als penningmeester zoals je dat gewend was – het afstorten, het opmaken van de jaarrekening – komt te vervallen. Maar jouw rol als lokale ambassadeur voor KWF blijft belangrijk. Zo kun je lokale ondernemers enthousiasmeren om acties te starten, mensen in de buurt uitnodigen om zich aan te melden als collectant, namens KWF cheques in ontvangst nemen, sportclubs inspireren om sponsoracties te verzinnen, en ga zo maar door.

We zijn je erg dankbaar dat je je hebt ingezet als penningmeester. Met jouw inzet heb je prachtige bedragen helpen ophalen voor KWF. Als blijk van waardering sturen we je graag een presentje toe.

Voor teams met eigen rekening

Hoe kan ik onze collectebankrekening stopzetten?

Nadat we uiterlijk 14 augustus de jaarafrekening hebben ontvangen, heffen wij de bankrekening bij Rabobank op. Je hoeft hier niks voor te doen.

Wat doe ik met het resterende saldo op de rekening?

Dit kun je laten staan. Als KWF de bankrekening per 15 augustus opheft wordt dit automatisch overgemaakt. Het is wel belangrijk dat je dit restsaldo vermeldt op de jaarafrekening bij 'Afgedragen', met omschrijving 'restsaldo bankrekening'.

(Wil je het graag zelf overmaken? Dat mag ook. Maak het dan over op NL78RABO 0303424060 o.v.v. 'restsaldo bankrekening + collecteteamnummer'.)

Wat doe ik met de betaalpas?

Die kun je doorknippen en weggooien (bij het restafval).

Hoe ga ik om met declaraties?

Declaraties verlopen vanaf nu via het formulier dat je opstuurt naar KWF Servicepunt vrijwilligers. 


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)