Veelgestelde vragen over financiële administratie

Hoe moet ik de financiële administratie van dit boekjaar netjes afronden?

Bekijk het stroomschema hieronder voor welke acties we nog van jou vragen. Doe dit uiterlijk 31 oktober.

Voor wanneer moet de jaarrekening ingediend zijn?

Uiterlijk 31 oktober. Bekijk hier de instructie.

Tot wanneer kunnen we contante opbrengsten verwerken?

We adviseren je om uiterlijk 28 oktober de laatste stortingen te doen. Dan kun je ze nog verwerken in de jaarrekening, die uiterlijk op 31 oktober moet worden ingediend.

Wat doe ik als er na 31 oktober nog contante opbrengsten binnenkomen?

Deze kun je afstorten via Geldmaat op de centrale rekening van KWF, volgens deze instructie. De opbrengst wordt helaas niet meer opgeteld bij het totaal van jullie collecteteam.

Wat doe ik met de sealbags?

Heb je de sealbags nog nodig om de laatste stortingen te doen? Gebruik ze dan. Heb je ze niet meer nodig of is de sealbag niet meer geldig (zie datum sealbag)? Dan kun je deze weggooien.

Moet ik alle stukken (telbriefjes, stortingsbewijzen, controlelijsten en bonnetjes) nog bewaren?

Die stukken moeten 7 jaar bewaard worden.

Hoe kan ik mijn vrijwilligerswerk als penningmeester blijven doen?

Het werk als penningmeester zoals je dat gewend was – het afstorten, het opmaken van de jaarrekening – komt te vervallen. Maar jouw rol als lokale ambassadeur voor KWF blijft belangrijk. Zo kun je lokale ondernemers enthousiasmeren om acties te starten, mensen in de buurt uitnodigen om zich aan te melden als collectant, namens KWF cheques in ontvangst nemen, sportclubs inspireren om sponsoracties te verzinnen, en ga zo maar door.

We zijn je erg dankbaar dat je je hebt ingezet als penningmeester. Met jouw inzet heb je prachtige bedragen helpen ophalen voor KWF. Als blijk van waardering sturen we je graag een presentje toe.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)